Služby debnenia

Služby debnenia sú neodeliteľnou súčasťou prenájmu debnenia. Zahŕňajú služby prepravy, výpočtu a montáže debnenia. U nás Vám vypočítame najekonomickejší variant debnenia, debnenie prepravíme až na miesto a zabezpečíme vám montážnu firmu. Všetko iba po vzájomnej dohode a Vašeho výberu. Jedine u nás Vám vieme poskytnúť víkendovú pohotovosť počas dní pracovného pokoja.

Víkendová pohotovosť

Najčastejšie využívaná služba našich zákazníkov, je tzv. pohotovosť počas víkendov, sviatkov a v pracovných dňoch aj po 16,00 hod . Táto služba je iba pre našich klientov a po vzájomnej dohode.

Preprava debnenia

Na požiadanie Vám zabezpečíme prepravu debnenia na Vami stanovené miesto a vzájomne dohodnutom čase. V takom prípade sa na základe Vašich požiadavok dohodne cena za túto službu, aby ste mali možnosť rozhodnutia, až potom sa prikročí ku samotnej preprave debnenia na miesto stavby.

Výpočet debnenia

Na základe Vašich požiadavok vypočítame spotrebu debnenia a vypracujeme plán na rozmiestnenie jednotlivých komponentov. Pri jednotlivom debnení sa snažíme navrhnúť čo možno najekonomickejšiu variantu postupu montáže debnenia. Z tohoto dôvodu potrebujeme čo najviac informácií stavbe, vrátane miesta ako aj o prístupe na konkrétne miesto realizácie. Pri stropnom debnení zohráva veľmi dôležitú úlohu druh použitého betónu, ako aj poveternostné podmienky v čase betónovania hlavne pri stavbách s minimálne dvoma poschodiami.

Montáž debnenia

A sa Vám nedarí zabezpečiť kvalifikovaných ľudí na práce s debnením, tak Vám v tejto oblasti môžeme poskytnúť informácie o jednotlivcoch ako aj o celých partiách. V takomto prípade neovplyvňujeme jednotlivé zmluvné podmienky o realizácii. Však veľmi dôležité je určiť, kto berie zodpovednosť za debnenie pri preberaní aj vrátení. Tento bod je vždy najspornejší, nakoľko stavba je Vaša, ale realizuje ju tretia osoba. Preto veľmi dôležitou súčasťou o rozhodovaní býva cena, ale málokto sa zaoberá tým, aká je miera zodpovednosti na jednotlivých stranách v cene za dielo. Často sa stáva, že v začiatkoch najlacnejší variant sa v závere zvrtne a potom už bude o mnoho drahší.